Disclaimer

De inhoud van de website ‘mushplanet’ is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Mushplanet is een informatiebron. Mushplanet en haar eigenaars zetten niet aan tot handelingen die bij wet verboden zijn, waaronder, maar niet beperkt tot: de productie, bewerking en bezit van bij wet verboden stoffen en/of drugs.
Noch medewerkers, noch de eigenaar van Mushplanet kan verantwoordelijk gehouden worden op welke manier dan ook voor de inhoud gepubliceerd op de website. We kunnen de compleetheid van informatie zoals die is aangeboden op Mushplanet niet garanderen. Het risico van het bezoeken van deze site en het gebruiken van informatie aangeboden op deze site ligt volledig bij de bezoeker. Blijkt materiaal en/of informatie aangeboden op deze site incorrect of foutief, dan kan Mushplanet, haar medewerkers en eigenaar niet voor eventuele voortvloeiende schade, in welke zin dan ook, verantwoordelijk gehouden worden.

De bezoeker is zich er ten alle tijden van bewust dat Mushplanet niet aansprakelijk gesteld kan worden voor risico, schade, kosten (waaronder juridische uitgaven) die de bezoeker gebruikt of veroorzaakt na: 1. verspreiden van informatie van deze website , 2. verandering, wijziging, of aanvullende informatie voor de website.

Door het gebruik van deze website verklaar je akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.