Contaminaties herkennen

Een contaminatie (besmetting) is een onzuiverheid in de lucht, het substraat, of het water en kan leiden tot schade bij ontkiemende sporen of het groeiende mycelium en uiteindelijk een mislukte kweek opleveren. Een contaminatie kan veroorzaakt worden via handen, maar kan ook ‘uit de lucht komen vallen’. Zo’n besmetting is uiteraard nooit gewenst, en het is dan ook zaak dit te voorkomen. Het kan een hele kweek verpesten, en eenmaald ontdekt is er ook niets meer aan te doen. Belangrijk is om, bij ontdekking, alle besmette potten, agar culturen, etc. direct te verwijderen van de niet-besmette exemplaren.

Ongewenste schimmels kunnen zich razendsnel verspreiden en zijn soms moeilijk om vanaf te komen. De meeste contaminaties zijn vrij eenvoudig te herkennen. Het mycelium moet altijd volledig wit zijn, vrijwel elke andere kleur betekent dat er een besmetting aanwezig is. Daarnaast verspreiden besmettingen een vieze, doordringende geur.

Besmetting Besmetting

Er zijn twee uitzonderingen:

Blauw. Als het mycelium (of paddenstoelen) blauw kleuren, komt dit vaak door kneuzing. Dit betekent niet dat er sprake is van contaminatie.

Geel. Als het mycelium ouder is kunnen er kleine gele puntjes ontstaan, en soms zelfs veranderen in een slijmachtige substantie. Dit gebeurt voornamelijk bij volledig gekoloniseerde potten/zakken die te lang in de incubatieruimte hebben gestaan. De gele verkleuring is teken van het natuurlijke afweermechanisme wat dient ter bescherming van het mycelium tegen bacterien en andere besmettingen. Het is belangrijk dit mycelium direct bloot te stellen aan vruchtvormende omstandigheden.