De levenscyclus van de paddestoel

Om thuis succesvol paddestoelen te kunnen kweken is het noodzakelijk dat je inzicht hebt in de levenscyclus van de paddestoel.

Voor de meeste mensen bestaat de paddestoel uit een stam met een hoedje. Wat deze mensen zich niet realiseren is dat er zich een compleet netwerk van zogenaamd mycelium bevindt onder de paddestoel. Mycelium is een sterk netwerk van cellen onder de grond. Dit ondergrondse mycelium is eigenlijk de plant en de paddestoel de vrucht.

Het mycelium heeft gedurende zijn leven maar 1 doel: het voortbestaan van de soort. Het mycelium doet dit door paddestoelen voort te brengen. Deze paddestoelen produceren sporen en laten deze vallen als ze volwassen zijn. Onder de juiste omstandigheden zullen deze sporen ontkiemen en weer uitgroeien tot mycelium. De cirkel is rond.

De levenscyclus

 • volwassen paddestoel laat zijn sporen vallen
 • sporen ontkiemen
 • ontmoet een ‘compatible’ spore
 • ontstaat mycelium
 • ontstaan pinheads
 • groei van de paddestoel
 • volwassen, laat sporen vallen
 • cirkel rond

In het algemeen betekent dit voor de thuiskweker:

 • verkrijgen van sporen
 • maken van substraat
 • inoculatie
 • incubatie
 • het plaatsen in de fruiting conditions
 • opkomst van pinheads
 • groei paddestoelen
 • bereiken volwassenheid