Gaston Guzman

Dr. Guzman werd geboren in Xalapa, Veracruz, in 1932. Zijn interesse in mycologie begint in 1955 als hij besluit de slecht onderhouden paddestoelen verzameling van de instelling waaraan hij in datzelfde jaar examen doet, the Nacional Polytechnic Institute, een update te geven. Tijdens een van zijn eerste veldonderzoeken nabij Mexico City vindt hij hordes aparte en tot dan toe onbekende paddestoelen soorten. Dit inspireert hem om de paddestoelen als het onderwerp van zijn eindscriptie te verklaren en de belofte te maken ooit een boek te schrijven over Mexicaanse paddestoelen.

In 1957 komt hem het artikel van R. Gordon Wasson (zie daar) onder ogen wat hij met veel plezier en interesse leest. In datzelfde jaar wordtGuzman hij door mycoloog Dr. Rolf Singer gevraagd om mee te gaan met een onderzoek naar Psilocybine paddestoelen in het gebied rondom Huautla de Jimenez. Tijdens dit onderzoek komt hij per toeval R. Gordon Wasson in persoon tegen. Deze ontmoeting levert hem een hechte vriendschap op die bijna 30 jaar blijft voortduren.

Sinds zijn eerste stappen in de wereld van de paddenstoelen heeft Gaston Guzman ontzettend veel onderzoek gedaan naar psilocybine bevattende soorten. Inmiddels heeft hij meer dan 350 stukken en 9 boeken gepubliceerd over dit onderwerp waaronder zijn masterpiece The genus psilocybe: A systematic revision of the known species including the history, distribution and chemistry or the hallucinogenic species waar hij in 1957 aan begon te schrijven maar wat pas gepubliceerd werd in 1983. Van de kleine 200 soorten die bekend staan door hun psilocybine, is ongeveer de helft ontdekt en geclassificeerd door Gaston Guzman.

Op de website http://www.mexmush.com is het tot op de dag van vandaag mogelijk je op te geven voor zogenaamde Mushroom Tours in Mexico onder bezielende leiding van niemand minder dan Guzman zelf.