Fruiting conditions

De fruiting conditions betekent dat je het substraat met casinglaag bloot gaat stellen aan licht, verse lucht en een daling van de temperatuur.

Op het moment dat je substraat helemaal gekoloniseerd is met mycelium, ga je een casinglaag aanbrengen. Dit plaats je dan nog enkele dagen terug in de incubatieruimte. Als het mycelium door de casinglaag heen komt, wordt het tijd om het bloot te stellen aan de fruiting conditions. Door het plaatsen van het mycelium in de fruiting conditions geef je het mycelium de mogelijkheid tot het formeren van fruitbodies.